مقاله ها

نرم افزار های طراحی شده

سیستم جامع عملیات تولید شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه لاوان

سامانه گزارش تعمیرات نیروگاه شرکت نفت فلات قاره منطقه لاوان

سیستم اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر استان فارس               

سیستم مکانیزه انبار مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر فارس

سیستم امور مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر فارس

سیستم مکانیزه کارگاهی شرکت راهبرد های هوشمند

نرم افزار کتابفروشی سازمان نظام مهندسی فارس

نرم افزار آمار بنیاد دیابت فارس

نرم افزار صدور معاینه فنی خودروهای سنگین شرکت دانیال موتور فارس

نرم افزار حساب یار ویژه فست فود و بیرون بر